Visie

Bouwen is enerzijds vorm geven aan dromen, verwachtingen, ideeën, ruimte. Anderzijds betekent het ook rekening houden met mensen, met de bestaande omgeving, met leefbaarheid en duurzaamheid, met mogelijkheden, maar ook met beperkingen. In het spanningsveld tussen deze elementen, ligt een belangrijke taak weggelegd voor de architect.

En deze taak nemen wij met ons bureau ter harte. Wie alleen rekent op het uittekenen van een voorgekauwd plan, is bij ons niet aan het goede adres. Wij willen kwalitatief werk afleveren, en dat kan alleen het resultaat zijn van een grondig denk- en groeiproces. In dat proces moeten keuzes gemaakt worden, ideeën bijgestuurd en oplossingen die vanzelfsprekend lijken, in vraag gesteld. Bouwen is telkens opnieuw uitvinden, rekening houden met ervaring en toch de uitdaging met de toekomst aangaan. De creativiteit, de durf, en de vastberadenheid die hierbij nodig zijn, kenmerken ons team.

DB - Architecten bouwt voor u, u kunt op hen bouwen.  • NL
  • FR
  • EN